• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

...

 

Artykuły

Parafialny Klub Karate

Karate Tradycyjne jest sztuką samoobrony, która wyodrębniła się z uprawianego w Japonii budo (sztuka wojenna). Jest oparte na sztuce walki bez użycia broni.

System ćwiczeń w Karate tradycyjnym można podzielić na trzy główne elementy:

Kata - układ skoordynowanych ruchów, które wykonuje się w ustalonej kolejności. Kata można wykonywać także drużynowo (w trzy osoby).

Kumite - walka z przeciwnikiem bez uzbrojenia.

Kihon - trening polegający na doskonaleniu techniki swoich ciosów, walce z wymyślonym przeciwnikiem.

Top