• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

...

 

...

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ksm1
 
"Jednym ze statutowych celów KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne zastępów, przez co spotkania te są nie do przecenienia. Niczym nie można ich zastąpić. Od treści i sposobu ich prowadzenia zależy chyba wszystko, czym KSM jest i jak służy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie."


   KSM naszej parafii swoje spotkania organizuje w każdy piątek, rozpoczynając je Mszą świętą. W tym czasie szczególnie angażuje się w oprawę liturgii, czytając czytania, modlitwę wiernych, śpiewając psalm. Spotkania są prowadzone przez ks. Asystenta Adama lub przez członków stowarzyszenia. W czasie spotkania czytane jest Słowo Boże z najbliższej niedzieli, a później dokładnie rozważane i interpretowane. Zebrania ubogacane są również pięknym śpiewem.
   Raz w miesiącu wspólnota KSM'u bierze udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie w modlitwie, rozważaniach, śpiewie i chwilach ciszy stara się pogłębić swoją wiarę, by jeszcze bardziej starać się służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. 
Często także włącza się w w różne akcje charytatywne, pomagając w ten sposób ludziom, którzy nie zawsze mogą liczyć na czyjeś wsparcie. 

   Kierownictwo:

Prezes: ANNA DARAŻ
Zastępca prezesa: SYLWIA SAS
Skarbnik: MARZENA OLEJARSKA
Sekretarz: ANNA TUREK

ks. Asystent / Opiekun: ks. Adam Mazurek


   Motto:

 
"Nie wstydźcie się waszych ideałów - wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM." Jan Paweł II 15 IV 1995 - ogólnopolska pielgrzymka KSM do Rzymu.


   Hasło i pozdrowienie KSM'owicza:

Pozdrowieniem naszej organizacji jest słowo "Gotów!". W oparciu o to słowo zbudowane jest nasze zawołanie: Przez cnotę naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów? Odzew: »Gotów! 


   Patroni Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży:

bł. Karolina Kózkówna
św. Stanisław Kostka

Top