• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

...

 

...

Apostolat Maryjny

Apostolat

WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ

KRONIKA APOSTOLATU MARYJNEGO

Przy Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Dubiecku

Dubiecko, Sierpień 1998r.

WIEDZA OGÓLNA

Apostolat Maryjny to ugrupowanie społeczności kościelnej, inspirowane dekretem o apostolstwie świeckich zainicjowane w Polsce w 1980 roku z okazji 150 rocznicy objawień N.M.P. siostrze Katarzynie Laboure ogłoszonej świętą w 1947 roku. Tej cichej wizjonerce ukazała się Matka Boża kilkakrotnie w 1830 r. D o swojej śmierci czyli do dnia 31 grudnia 1876 roku, siostra Katarzyna trzymała tę sprawę w tajemnicy. Wyjawiła ją spowiednikowi.

Powiedziała, że była wizjonerką, której Maryja powierzyła przesłanie mające okrążyć cały świat. Matka najświętsza ukazała Katarzynie Laboure nie tylko wielkie zagrożenia dla ludzkości, ale o wiele większą od nich potęgę ufnej modlitwy. 27 listopada 1930 r., Maryja objawiła siostrze Katarzynie medalik i poleciła go rozpowszechnić. Po okresie wahań i wątpliwości, spowiednik kazał wybić ten medalik. W dość krótkim czasie, rozpowszechnił się on na cały świat, a ponieważ wielkie łaski zaczęły przez niego spływać, lud nazwał go od początku ,,Cudownym Medalikiem”.

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym, ma charakter publiczny. Skupia osoby które chcą przez apostolstwo oddawać należną cześć Niepokalanej. Apostolat Maryjny stanowi w Polsce adorację Stowarzyszenia Cudownego Medalika zatwierdzonego przez papieża św. Piusa X dla całego świata, dla całego kościoła

w dniu 7 lipca 1909 r.

Apostolat Maryjny to tzw. grupa nieformalna, polecana przez Sobór Watykański II.

Apostolat Maryjny posiada:

Status zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski

Hymn pt,, Pod Twoim Idziemy znakiem”.

Tyś Pani nas pokochała, Twoimi jesteśmy dziećmi, Pod Twoim iść chcemy znakiem, I Boga chwalić pieśnią, refren: Pod Twoim idziemy znakiem, niosąc Cudowny Medalik, naucz nas, Pani, jak kochać, i Pana Boga chwalić. Daj patrzeć Twymi oczami, Wokoło z pomocą spieszyć, I każdą dostrzec niedolę, I Ciebie, Pani, cieszyć. I szerzyć swą wiarę świętą, Postawą, modlitwą, czynem. Pod Twoim idziemy znakiem, my, córki Twoje i syny.

Hasło ,,Wszystko z Niepokalaną”

Oznakę – która jest awers i rewers Cudownego Medalika wyrażony na okrągłej tarczy. Z oznaką, należy przychodzić na zebrania.

Celem jest – pogłębienie kultu Niepokalanej, oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, stwarzanie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody, napięć, niesnasek i nieporozumień.

Obowiązki  członków Apostolatu Maryjnego

Uczestnictwo we Mszy św. (o ile to możliwe codziennie)

Czytanie pisma św. i książek religijnych połączone z krótkim rozmyślaniem.

Codzienne odmawianie przynajmniej jednej tajemnicy Różańca w intencji apostolatu.

Noszenie Cudownego Medalika jako znaku obecności Maryi w naszym życiu, jako zewnętrzny dowód przebywania pod jej macierzyńską opieką.

Comiesięczne spotkania w grupach w dniu 27 każdego miesiąca, jeżeli kapłan prowadzący Apostolat Maryjny nie zaleci innego terminu.

Udział w dorocznych rekolekcjach, dniach skupienia, względnie w dniach wspólnoty.

Uczestnictwo w cotygodniowych nabożeństwach Nieustającej Nowenny do Matki Boskiej

Cudownego Medalika, względnie odprawianie prywatne w intencjach apostolatu.

Środki Apostolskiego Działania

Rozpowszechnianie Cudownego Medalika wśród krewnych, przyjaciół, znajomych i miejscu pracy, Rozpowszechnianie Cudownego Medalika wśród dzieci i młodzieży za pośrednictwem, nauczycieli religii, organizowanie niedziel Apostolatu Maryjnego, odwiedzanie: chorych, samotnych, opuszczonych, i ludzi zagrożonych pod względem religijnym będących w niebezpieczeństwie śmierci, nasycanie stosunków międzyludzkich kulturą chrześcijańską, upowszechnianie czytelnictwa religijnego drogą wypożyczania książek, czasopism, informacji o treści religijnej, rozpowszechnianie Apostolatu Maryjnego na dalsze grupy osób we własnej parafii jak i w parafiach sąsiednich.

Powstanie Apostolatu Maryjnego w Dubieckiej Parafii

Było to tak:

30 sierpnia 1998 roku Pani Matylda Pstrąg animatorka Apostolatu  Maryjnego przy Instytucie Katedralnym w Przemyślu  po uzgodnieniu z naszymi kapłanami, po mszy o godz. 9,15 powiedziała kilka zdań o Cudownym Medaliku i Apostolstwie Maryjnym. Chętni parafianie wyrazili swój akcept przynależności do Apostolatu Maryjnego, wpisując się na listę kandydatów u Pani Matyldy. Było to w kościele w obecności ks. Krzysztofa Dąbala. W tym dniu padła propozycja by Pani-Danuta Tompalska została przewodniczącą tego zgromadzenia. W miesiącu wrześniu ks. Krzysztof zwołał zebranie wszystkich kandydatów do Apostolatu Maryjnego. Na zebraniu: Odmówiono dziesiątek Różańca. Rozdano Cudowny Medalik. Przeczytano Status Apostolatu Maryjnego, ze zwróceniem uwagi na obowiązki członków.

Dzisiaj wspólnotę Apostolatu Maryjnego prowadzi ks. Dominik Świetlak. Spotkania odbywają się raz w miesiącu na plebanii.

Top