• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

...

 

...

Akcja Katolicka

AkcjaKatolicka 02

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, ludzi wierzących, skupionych w Kościele Chrystusa wraz z hierarchią Kościoła. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. Akcja Katolicka jest tam gdzie kapłan i świeccy posłani przez Biskupa są razem ze względu na Jezusa i Kościół. Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i Magisterium Posoborowe. Także św. Jan Paweł II w trakcie przemówienia do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba, więc, aby na nowo odżyła. Bez niej, bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”

Podejmując wezwanie Ojca Świętego, Konferencja Episkopatu Polski powołała do Życia Akcję Katolicką w Polsce. Decyzję o reaktywowaniu AK w archidiecezji podjął Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik dnia 25 grudnia 1995 roku.

W naszej parafii Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powołany został Dekretem Metropolity przemyskiego ks. abpa Józefa Michalika z dnia 9 maja 1998 roku. W chwili powstania liczył 26 osób. Pierwszym prezesem POAK została pani Zofia Wandas a Asystentem Parafialnym ks. prałat Ryszard Panek.

Patronem naszego stowarzyszenia jest św. Andrzej Bobola, którego Sanktuarium znajduje się w Strachocinie.

W ciągu minionych lat działalności POAK liczba członków systematycznie wzrastała. Na dzień 30.12.2014 roku przedstawia się następująco:

34 osoby – członkowie zwyczajni

5 osób – wspierający

1 osoba – kandydat

Pracę POAK koordynuje zarząd w składzie:

Prezes: Urszula Kurzeja

W-ce Prezes: Teresa Kamińska

Sekretarz: Marta Kaszycka

                 Renata Sznilik

Skarbnik: Ewa Głowacz

Członkowie: Magdalenia Nowak

                     Agnieszka Binko

oraz Komisja Rewizyjna: Adam Kamiński

                                        Czesław Guja

                                        Maria Miśniakiewicz

Swoją pomocą, wsparciem i wszelkimi wskazówkami wspiera nas, na co dzień Asystent Parafialny ks. prałat Ryszard Panek oraz księża wikariusze pracujący w parafii. Działalność naszą opieramy o „Statut AK w Polsce” oraz „Vademecum – organizacja pracy w Archidiecezji Przemyskiej”.

Na każdy rok opracowywany jest „Roczny plan pracy POAK”. Zawiera on zalecenia Rady DIAK, materiały i uwagi z rekolekcji, bieżące działania w parafii i dekanacie. Każdy rok pracy kończymy przygotowaniem „Sprawozdania z działalności”, które jest przesyłane do Rady DIAK. W pracy zadania formujemy tak, by rozwijać zarówno aspekt duchowy, intelektualny, ewangelizacyjny oraz czynnie włączać się w życie parafii. Podczas comiesięcznych spotkań realizowane są stałe zalecenia programowe: kwadrans ewangeliczny, rozważanie materiałów formacyjnych na dany rok, kwadrans czytelniczy, dzielenie się prasą katolicką, sprawy z życia parafii.

W ciągu całego roku współpracujemy z wszystkimi grupami parafialnymi. Współpraca dotyczy wspólnego przewodniczenia modlitwom, przygotowywaniem rozważań i przewodniczenia podczas Nabożeństw Fatimskich, Różańcowych, Drogi Krzyżowej, organizowaniu pielgrzymek, wykonywaniu dekoracji okolicznościowych. Współpracujemy z grupą Caritas. Prowadzimy punkt charytatywny w parafii. Nawiązujemy współpracę z oddziałami POAK z dekanatu – wspólne spotkania modlitewne, pokongresowe, opłatkowe.

Jako członkowie AK obowiązkowo uczestniczymy w następujących pielgrzymkach: Wiosenne i Jesienne Dni Skupienia (według odrębnego kalendarza), Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie (maj), Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę (czerwiec), Katedra w Przemyślu na uroczystość „Chrystusa Króla”.

Najważniejsze wydarzenia z życia POAK udokumentowane są w „Kronice”. W codziennym życiu, jako członkowie AK staramy się żyć według następujących wskazówek: Codzienne czytanie Pisma Świętego, pogłębianie wiary poprzez czytanie prasy katolickiej, adorowanie Jezusa Eucharystycznego – rozmowa z Bogiem, stawanie w obronie naszej wiary, postępowanie tak jak uczy wiara, czyste uczestnictwo we Mszy Świętej, modlitwa za siebie nawzajem, za zagubionych, obojętnych i niewierzących.

ŚWIĘTY ANDRZEJU BOBOLO - MÓDL SIĘ ZA NAMI.

Top