• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

...

 

...

Siostry zakonne

 

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej /Serafitki/ powstało w Zakroczymiu w 1881 roku założone przez Bł. O. Honorata Koźmińskiego kapucyna i Sł. Bożą M. Małgorzatę Szewczyk w celu odrodzenia religijnego i moralnego narodu.

Łucja Szewczyk w maju 1881 r. razem z pierwszą kandydatką do zakonu zaczęła w Zakroczymiu pod kierownictwem bł. Honorata formować nowe bezhabitowe zgromadzenie zakonne. W początkowym okresie przez 10 lat siostry pracowały na terenie zaboru rosyjskiego i mimo trudności opiekowały się chorymi i bezdomnymi staruszkami w Zakroczymiu, Warszawie i Częstochowie. W 1891 r. przeniosły swą działalność na teren ówczesnej Galicji. 14 sierpnia 1891 r. siostry przyjęły habity z rąk ordynariusza krakowskiego kard. Albina Dunajewskiego i odtąd Zgromadzenie zaczęło występować jako habitowe. Było to możliwe gdyż w zaborze austriackim panowała większa swoboda religijna.

W okresie międzywojennym Zgromadzenie rozwijało się bardzo intensywnie w całej Polsce, dlatego w 1932 r. doszło do podziału na prowincje: poznańską, lwowską (obecnie przemyską) i oświęcimską. Po II wojnie światowej siostry objęły działalnością charytatywną biednych i chorych poza granicami Polski: w Algierii, Francji, Szwecji, USA, Włoszech oraz na Białorusi i Ukrainie.

Obecnie Zgromadzenie kontynuuje działalność zapoczątkowaną przez Założycieli. Dominuje praca na rzecz ludzi niesamodzielnych, nieuleczalnie chorych, osób starszych i upośledzonych dzieci. Siostry angażują się też w pracę jako katechetki, pielęgniarki, przedszkolanki, kancelistki, organistki.

Pierwsze zadanie jakie mamy wyznaczone w Kościele, to trwanie na modlitwie i włączanie się w jeden głos uwielbienia Wszechmogącego Boga- Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Poprzez nasze życie  i działanie mamy uobecniać Boga w świecie i wzbudzać nadzieję  w tych osobach, z którymi spotykamy się każdego dnia.

Zgodnie z hasłem jaki pozostawili nam Założyciele, WSZYSTKO DLA JEZUSA PRZEZ BOLEJĄCE SERCE MARYI - chcemy kształtować naszą codzienność w duchu odpowiedzialności i otwartości na potrzeby innych, powierzając siebie i naszych podopiecznych Bogu i Matce Bożej Bolesnej.

Zgromadzenie nasze realizuje swoją misję w Polsce, Francji, Szwecji, Italii, USA, na Ukrainie i Białorusi i w Gabonie (Afryka).

Posługujemy w:

Þ    Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych

Þ    Domach Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży

Þ    Przedszkola i ochronkach

Þ    Kancelariach i zakrystiach

Þ    Świetlicach Środowiskowych  

Þ    Katechizujemy dzieci i młodzież w szkołach i przedszkolach

Þ    Organizujemy w parafiach zajęcia dla dzieci i młodzieży (Schole, Kręgi Biblijne, Ogniska Misyjne, Krucjaty Eucharystyczne, Katolickie Stowarzyszenia Młodych, Oazy, grupy teatralne)

Þ    Odwiedzamy chorych w ich domach

Þ    Prowadzimy stołówki dla ubogich.

Informacje za www.serafitki.pl; DUBIECKO - Katechizacja, praca w zakrystii. ul. Przemyska 51, 37-750

Top