• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

 

...

 

...

Kancelaria parafialna

KANCELARIA PARAFIALNA

 

CZYNNA CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, 

 

W GODZ. OD 16:00 DO 17:00.

  

Z WYJĄTKIEM:

 

•PIERWSZYCH CZWARTKÓW I PIĄTKÓW MIESIĄCA, Z RACJI SPOWIEDZI;

 

•ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI;

 

•W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ – NIECZYNNE!!

 

 

tel. 016 651 23 70

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • dane o rodzicach chrzestnych
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu
 • w przypadku osób dorosłych, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO

 • metryka chrztu (aktualna, tj. wystawiona do 3 miesięcy wstecz)
 • dowód osobisty
 • świadectwo katechizacji (z ostatniej klasy szkoły podstawowej i średniej)
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego niezbędne aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno prawne, tzw. ślub konkordatowy lub odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych i wiatyku (jeśli zgon nastąpił poza parafią, wystawia go tamtejszy proboszcz, lub jeśli w szpitalu, wystawia go kapelan szpitala)

Konferencja Episkopatu Polski w „Liście o obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji” precyzuje: „Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie”.

Top