• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

...

 

...

XXVI Niedziela Zwykła 2022

XXVI Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W sobotę rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. Zachęcamy dzieci, młodzież dorosłych do praktykowania tej modlitwy w rodzinach i indywidualnie. 
Za odmówienie Różańca w Kościele, kaplicy, rodzinie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 Dziś Msza św. popołudniowa o 15,30. jak zwykle.
Msza Święta w Słonnem w środę o 15,30.
W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. 
W sobotę nabożeństwo fatimskie o 18,00 i Msza Święta.
W przyszłą niedzielę wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po Mszy św. o godz. 9,00 zmiana tajemnic różańcowych dla wszystkich róż. 
W przyszłą niedzielę pielgrzymka róż różańcowych do Przysietnicy. Dziękujemy tym osobom, które się zapisały na wyjazd. Wyjazd w sobotę o 9,15 parkingu przed kościołem w Dubiecku. We wtorek po Mszy świętej wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii. Bardzo proszę osoby, które przynależą do Akcji Katolickiej, aby przyszły na to spotkanie. 
Zbiórka ministrancka jak zwykle co tydzień w środę, po wieczornej Mszy Świętej. Zapraszamy.
Spotkanie Apostatolatu Maryjnego w piątek po wieczornej Mszy Świętej. Zapraszamy. 
W środę po wieczornej Mszy świętej zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami na spotkanie. 
W czwartek spotkanie chóru w salce kościoła. O 18,00 głosy żeńskie o 19,00 głosy męskie. 
W piątek po Mszy świętej spotaknie KSM-u.
 W przyszłą niedzielę prosimy, aby modlitwę różańcową przed Mszą Świętą o godzinie 9,00 poprowadziła Róża św. Justyny. 
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu o sprzątanie prosimy następujące panie: Agnieszkę Żurawską, Magdalenę Żółty, Annę Szcząchor, Katarzynę Pyrę, Grażynę Grzech. 
Pielgrzymka Rodzin do Matki Bożej w Jarosławskiej Kolegiacie odbędzie się 8 października. Początek o godzinie 10,00. Prosimy również rodziny z parafii, aby udały się na tą pielgrzymkę do Jarosławia. 
Dziękujemy Panom: Piotrowi i Mateuszowi Makuszakom, Tadeuszowi Bukowińskiemu, Bogdanowi Iwanickiemu, Andrzejowi Głowaczowi, Czesławowi Guja, oraz Zdzisławowi Pilchowi za pracę na rzecz parafii w ubiegłym tygodniu. 
 
 
Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu zawiadamia, że parafianin Karol Binko został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu na etap propedeutyczny, co oznacza, iż podejmie on siedmioletnią formację przygotowującą do przyjęcia sakramentu święceń. Zaznacza się, że w związku ze zmianami jakie wynikają ze zmian w prawie kanonicznym proces formacji seminaryjnej od tego roku został wydłużony o jeden rok i trwa obecnie 7 lat. Prosimy bardzo Księdza Proboszcza oraz całą parafię o modlitwę w jego intencji i o udział w trudzie formacji prowadzącej do kapłaństwa. 
 
Podpisał ks. dr Konrad Dyrda – Rektor WSD w Przemyślu
Top