• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

...

 

.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

A D O R A C J A
Najświętszego Sakramentu
 
15  stycznia  2021r.
 
 
8.30 – 9.30Róża św. MONIKI, św. ELŻBIETY, 
Apostolat Maryjny
 
9.30 – 10.30Róża św. MAŁGORZATY, bł. JOLANTY,
św. JUSTYNY
 
10.30 – 11.30 Róża św. JADWIGI, św. CECYLII
 
11.30 – 12.30Róża św. JÓZEFA Robotnika, św. FRANCISZKA,
św. JÓZEFA Sebastiana Pelczara,
św. JANA z Dukli, św. FLORIANA
 
12.30 – 13.30 Róża św. KINGI, św. RÓŻY
 
13.30 – 14.30 Róża św. BRYGIDY, bł. GENOWEFY
 
14.30 – 15.30Róża bł. SALOMEI, św. MARII MAGDALENY,
św. BERNADETTY
 
15.30 – 16.30Róża św. BARBARY, św. KATARZYNY,
bł. KAROLINY, św. AGNIESZKI, św. KLARY,
Akcja Katolicka
 
Top