• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

...

 

.

XXIV Niedziela Zwykła 2020r.

XXIV NIEDZIELA  ZWYKŁA
OGŁOSZENIA   PARAFIALNE 
(13.09.2020)
 
1. Jutro Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
 
2. Msza św. w Słonnem jutro o godz. 16.00.
 
3. We wtorek wspomnienie NMP Bolesnej. Odpust w parafii. Msze święte odprawiane będą o godz. 6.30, 11.00 i 17.00.
 
4. W piątek Święto św. Stanisława KOSTKI, patrona Polski oraz młodzieży. Na Mszę św.
o godz. 17.00 zapraszamy dzieci i młodzież. Po Mszy św. odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi młodzież z KSMu. Będzie to także kolejne spotkanie o charakterze modlitewnym dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.
 
5. W tym tygodniu Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
 
6.  Prosimy, aby MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ w przyszłą niedzielę przed Mszą św. o godz. 9.00 poprowadziła Róża Błogosławionej JOLANTY.
 
7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu. Do sprzątania w tym tygodniu prosimy: Maria GRZEGORZAK, Agnieszka PUDŁO, Józef MOSUR, Grażyna KMIOTEK,
Teresa KMIOTEK, Irena KMIOTEK.
 
8. Dziękuje Panom: Henrykowi DARAŻ, Przemysławowi BARAN za pracę przy kościele
w ubiegłym tygodniu, a także Panu Jackowi HENDZEL za pomoc.
 
9. We wtorek po wieczornej Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się ważne spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci klas trzecich (SP Dubiecko i SP Przedmieście Dubieckie) przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i komunii świętej.
 
10. We czwartek 17 września odbędzie się zbiórka dla ministrantów. Rozpocznie się Mszą św., a po niej spotkanie organizacyjne. Zapraszamy szczególnie kandydatów
na ministrantów, którzy chcieliby służyć Panu Bogu przy ołtarzu.
 
11. Od 9 do 30 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Top