• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

...

 

.

Życzenia dla kapłanów

Drodzy Kapłani!
„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma,
tą miłością, która nigdy nie zawiedzie”. 
św. Jan Paweł II
 
W tak uroczystym dniu, jakim jest ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa życzymy tej świętości, która wyraża się gorliwością i poświęceniem w przybliżaniu Chrystusa bliźnim. 
Niech wspiera Was zawsze Moc Ducha Świętego i miłość do Eucharystii, a Pan błogosławi realizacji wszystkich szlachetnych planów i słusznych zamierzeń. 
Niech moc płynąca od Chrystusa Zmartwychwstałego przenika Waszą codzienność, darzy Was potrzebnym zdrowiem, radością i pokojem. 
Pozwoli jak najowocniej dalej służyć budowaniu Królestwa Bożego na ziemi, w służbie Jego Kościołowi.
Wielu łask Bożych życzą
Parafianie 
 
Top