• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

...

 

.

Aktualności

XII Niedziela Zwykła 22.06.2014 Ogłoszenia 1.Dzisiaj o godz. 15.30 Nabożeństwo czerwcowe z procesją i Msza Święta. 2.Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele remontowe w Parafii. 3.Trwa Oktawa Uroczystości Bożego Ciała. Zachęcamy do uczestnictwa w wieczornych Mszach św. z procesją z Najśw. Sakramentem wokół kościoła. Zakończenie Oktawy, razem z poświęceniem wianków i błogosławieństwem dzieci w czwartek. Zakończenie Oktawy w Słonnem w czwartek o 16.00, z procesją wokół kościoła.…

Czytaj więcej

STANOWISKO ZESPOŁU EKSPERTÓW KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. BIOETYCZNYCH W SPRAWIE KLAUZULI SUMIENIA 1. [Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN] Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawił 12 listopada 2013 roku stanowisko nr 4/2013 w sprawie tzw. klauzuli sumienia. Celem tej wypowiedzi jest zaprezentowanie pożądanej – zdaniem Komitetu – interpretacji klauzuli sumienia, zawartej w regulacjach prawnych i deontologicznych zawodów medycznych i farmaceutów oraz skierowanie apelu do przedstawicieli zawodów medycznych i do samorządów tych zawodów o rozumienie klauzuli sumienia w sposób przedstawiony w dokumencie. Do stanowiska zdanie odrębne złożyła s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz i dokument należy czytać wraz z nim. Komitet zauważa, że postawa polskich lekarzy dowodzi nadużywania klauzuli sumienia, co przy braku przepisów proceduralnych, umożliwiających szybkie i efektywne odwołanie się od decyzji lekarza, która uniemożliwia wyegzekwowanie pacjentowi należnego mu świadczenia, bywa interpretowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jako naruszenie zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz prawa do ochrony życia prywatnego (dla przykładu sprawy: Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce). Podobnie agendy ONZ, w tym Komitet przeciw Torturom, opowiadają się za zapewnieniem prawa do korzystania z aborcji w sytuacjach przewidzianych prawem, zaś korzystanie z klauzuli sumienia oceniają jako prowadzące do okrutnego traktowania kobiet ciężarnych. W konsekwencji, w opinii Komitetu, wiele polskich obywatelek jest pozbawionych realnego dostępu do świadczeń z zakresu tzw. zdrowia reprodukcyjnego.…

Czytaj więcej

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 15.06.2014 Ogłoszenia 1.Dzisiaj o godz. 15.30 Nabożeństwo czerwcowe i Msza Święta. 2.Dzisiejsza uroczystość kończy okres spowiedzi i Komunii Wielkanocnej. 3.W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Święte w tym dniu będą odprawiane w następujących godzinach: 7.00, 9.00 (z procesją do czterech ołtarzy) i o 16.00. Msza Święta w Słonnem (bez procesji) o godz. 8.00. Proszę Parafian z rejonów, którymi pójdzie procesja o przygotowanie ołtarzy. Trasa jak co roku.…

Czytaj więcej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 8.06.2014 Ogłoszenia 1.Dzisiaj o godz. 15.30 Nabożeństwo czerwcowe i Msza Święta. 2.Dziś po każdej Mszy św. zbiórka do puszek przeznaczona na ofiary powodzi w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. 3. Jutro Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła. Msze Święte w Godz. 7.00, 11.00 i 17.00. Msza w Słonnem o godz. 9.00.…

Czytaj więcej

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  Ogłoszenia 1.Dziś wystawienie Najśw. Sakramentu i Adoracja. Po Mszy o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych. 2.Dzisiaj o godz. 15.30 Nabożeństwo czerwcowe i Msza Święta. 3.Dziś w archidiecezji mają miejsce święcenia nowych diakonów. Natomiast w najbliższą sobotę, w Archikatedrze odbędą się święcenia nowych kapłanów. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy mają przyjąć Sakrament Święceń.…

Czytaj więcej

VI Niedziela Wielkanocna, 25.05.2014 Ogłoszenia 1.Dzisiaj o godz. 15.30 Nabożeństwo majowe i Msza Święta. 2.Składka z tej niedzieli przeznaczona jest na cele remontowe w parafii. 3.W poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw. Dni Krzyżowe. W te dni po Mszy wieczorowej przejdziemy w procesji do kapliczek na terenie parafii z modlitwą o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy na roli.…

Czytaj więcej

  Pielgrzymka do Francji z parafii Dubiecko   1.     DZIEŃ (czw) 17.07.2014 Zbiórka uczestników 12.00.Wyjazd przez Polskę w kierunku przejścia granicznego z Niemcami. Po drodze Msza święta na Górze św. Anny (około 2 godzinny  pobyt). Nocny przejazd przez Niemcy. 2.     DZIEŃ (pt) 18.07.2014 Około godziny 8.30 przyjazd do Trewiru – 2 godzinny pobyt,  zwiedzanie katedry Św. Piotra i jej okolic. Wyjazd o 10.30 i czterogodzinny…

Czytaj więcej

V Niedziela Wielkanocna, 18.05.2014 Ogłoszenia   1. Dzisiaj o godz. 15.30 Nabożeństwo majowe i Msza Święta. 2. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na potrzeby Archidiecezji. 3. Trwa miesiąc maj. Prosimy dzieci, młodzież i wszystkich Parafian o branie udziału w nabożeństwach majowych.…

Czytaj więcej

Plan autokarowej pielgrzymki do Lichenia w dniach 29 czerwca do 2 lipca 2014 roku. Zwiedzane będą następujące miejsca: 1. Kalisz – sanktuarium św. Józefa. 2. Gniezno – zwiedzanie katedry. 3. Lednica – miejsce ogólnopolskich spotkań młodzieży, przejście przez bramę rybę oraz zwiedzanie muzeum poświęconemu bł. JP II. 4.  Licheń – zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, golgoty, kościoła św. Doroty i innych miejsc na terenie sanktuarium. 5. Biskupin – muzeum…

Czytaj więcej

IV Niedziela Wielkanocna, 11.05.2014 Ogłoszenia 1. Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza – światowy Dzień Modlitw o powołania do służby w Kościele, który rozpoczyna tydzień modlitw o powołania 2. Dziś o godz. 15.30 Nabożeństwo majowe i Msza Święta. 3. Msza Święta w Słonnem w środę o 16.00.…

Czytaj więcej

III Niedziela Wielkanocna, 04.05.2014 Ogłoszenia   1.  Dzisiaj wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy o godz. 9.00 zmiana tajemnic Różańca św. dla wszystkich Róż. 2. Dzisiaj o godz. 15.30 Nabożeństwo majowe i Msza Święta. 3. Składka z tej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Archidiecezji.…

Czytaj więcej

II Niedziela Wielkanocna Święto Miłosierdzia Bożego Ogłoszenia 1. Dzisiaj Święto Miłosierdzia Bożego. Za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 2. Suma wyjątkowo o godz. 11.30, czyli 15 minut później. 3. Dziś również, wraz z całym narodem i Kościołem, radujemy się z ogłoszenia świętym Jana Pawła II.…

Czytaj więcej

Top